Resultatjag skaper utenforskap.

Vi har over tid sett et økende fokus på resultater i skolen, som igjen tar fokuset vekk fra innholdet i fellesskolen. Dette er med på å skape en større andel barn som opplever utenforskap og barn som ikke opplever mestring.

Continue reading “Resultatjag skaper utenforskap.”

Advertisements